پنج شنبه 27 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

اطلاعیه مهم: فرصت دوباره برای فعال سازی مجدد پذیرنده های بانکی


در راستای اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.

تا پیش از این، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک تا پایان دی ماه به منظور ثبت پذیرنده بانکی خود در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir فرصت داشتند که این فرصت تا پایان بهمن ماه تمدید و پس از اتمام آن، روند غیرفعال‌سازی پذیرنده‌های بانکی تعیین تکلیف نشده آغاز شد.

با توجه به درخواست‌ها و پس از رایزنی با بانک مرکزی مقرر شد از 7 اسفند ماه فرصت دوباره‌ای به صاحبان پذیرنده‌های بانکی که به هر علت در زمان تعیین شده موفق به الصاق پذیرنده بانکی به پرونده مالیاتی خود نشده بودند داده شود و پس از آن فرآیند غیرفعال‌سازی پذیرنده‌هایی که به هیچ پرونده مالیاتی متصل نشده‌اند ادامه پیدا کند.
گفتنی است که این مهلت دوباره، صرفا برای درخواست الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک به پرونده مالیاتی می‌باشد و پذیرنده‌های بانکی الصاق نشده به صورت خودکار غیرفعال خواهند شد.


تاریخ خبر:1400/12/07