پنج شنبه 27 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

امکان استعلام ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با عنایت به نزدیک بودن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی و همچنین در راستای رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور، استعلام ممنوع الخروجی از حیث بدهی مالیاتی را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی برای عموم شهروندان فراهم نموده است.

وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن فرآیند انجام کار در سازمان امور مالیاتی، دریافت خدمات مالیاتی برای مودیان محترم و عموم مردم را تسهیل نموده، خاطر نشان کرد: استعلام ممنوع الخروجی به دلیل بدهی مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، به نشانی My.tax.gov.ir میسر شده است.


تاریخ خبر:1400/12/04