ثبت نام الکترونیکی و صدور شماره اقتصادی


                            

 مودی محترم به سامانه ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی جدید خوش آمدید:
درصورتی که برای اولین بار به این سامانه مراجعه نموده اید توصیه می شود ابتدا راهنمای مراحل ثبت نام را از طریق کلید مربوطه در ذیل این متن دریافت و مطالعه بفرمایید به هر جهت جهت انجام و تکمیل مراحل ثبت نام خود به قسمت عملیات ثبت نام مراجعه نمایید. درضمن بدین وسیله تاکید می نماید ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی ازطرف این سازمان کاملا رایگان صورت می پذیرد و هرگونه درخواست وجوه به عنوان این سازمان از این بابت غیر قانونی است.

قابل توجه اشخاص حقیقی :
- در این مرحله از تخصیص شماره اقتصادی ، صاحبان مشاغل خودرو مشمول نمی باشند و نیازی به ثبت نام ندارند.
- در مشارکت های مدنی اعم از قهری یا اختیاری، تکمیل فرم پیش ثبت نام توسـط یکی از شرکاء کفایت نموده و ضرورتی به ثبت نام تمام شرکاء نمی باشد. بدیهی است اطلاعات سایر شرکاء در مرحله بعدی ثبت نام اخذ خواهد شد.


اصلاح اطلاعات پیش ثبت نام
اصلاح اطلاعات ثبت نامنکات و سوالات مهم

برای ثبت نام در سامانه ی ثبت نام شماره اقتصادی از کجا شروع کنم؟
آیا این امکان وجود دارد که اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را حضورا در حوزه ی مالیاتی تحویل بگیرم؟
چگونه می توانم وارد سامانه ی پیش ثبت نام شماره اقتصادی شوم؟
با بند قانونی نادرست پیش ثبت نام نموده ام، آیا امکان تغییر بند قانونی را در سامانه دارم یا باید به حوزه ی مالیاتی مراجعه نمایم؟
نامه ی حاوی اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را از طریق پست دریافت نموده ام، برای ادامه ی فرآیند ثبت نام چه اقدامی باید انجام دهم؟
کلمه ی عبورم را در سامانه ی ثبت نام شماره اقتصادی تغییر داده ام، اما آن را فراموش کرده ام، آیا امکان بازیابی یا ریست کلمه ی عبورم وجود دارد؟
در صورت ثبت مغایرت در آدرس پستی، چه اقدامی باید انجام دهم؟
برای ثبت نام در سامانه ی ثبت نام شماره اقتصادی از کجا شروع کنم؟
آیا این امکان وجود دارد که اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را حضورا در حوزه ی مالیاتی تحویل بگیرم؟
چگونه می توانم وارد سامانه ی پیش ثبت نام شماره اقتصادی شوم؟
با بند قانونی نادرست پیش ثبت نام نموده ام، آیا امکان تغییر بند قانونی را در سامانه دارم یا باید به حوزه ی مالیاتی مراجعه نمایم؟
نامه ی حاوی اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را از طریق پست دریافت نموده ام، برای ادامه ی فرآیند ثبت نام چه اقدامی باید انجام دهم؟
کلمه ی عبورم را در سامانه ی ثبت نام شماره اقتصادی تغییر داده ام، اما آن را فراموش کرده ام، آیا امکان بازیابی یا ریست کلمه ی عبورم وجود دارد؟
در صورت ثبت مغایرت در آدرس پستی، چه اقدامی باید انجام دهم؟
در مرحله ی پیش ثبت نام، چگونه می توانم از فرآیند ثبت نام خود، مغایرت یا تایید اطلاعات از سمت سازمان امور مالیاتی کشور آگاهی یابم؟
برای تغییر آدرس اقامتگاه قانونی در مرحله ی پیش ثبت نام، چه اقدامی باید انجام دهم؟
اطلاعاتی هویتی را از روی کارت ملی و به درستی ثبت نموده ام، اما باز هم مغایرت در اطلاعاتم ثبت شده است، چه اقدامی می بایست انجام دهم؟
زمانیکه برای دسترسی به پیش ثبت نامی که قبلا ثبت کرده ام، اطلاعات پیش ثبت نام را وارد می کنم صفحه ی خالی مشاهده می کنم، علت چیست؟
کدفراگیر چیست؟
آیا در صورت غیر فعال نمودن پیامک های تبلیغاتی، پیامک های مربوط به اطلاع رسانی در مورد فرآیند ثبت نام شماره اقتصادی برایم ارسال می شود؟
اطلاعات خود را در ثبت نام کدفراگیر به اشتباه وارد نموده ام، اما کدفراگیر دریافت کرده ام، آیا امکان ویرایش وجود دارد؟
اتباع خارجی به منظور دریافت کد فراگیر چه اقدامی می بایست انجام دهند؟

نمایش کلیه سوالات عمومی
نمایش کلیه سوالات اخذکد فراگیر

اسناد قابل دانلود:
Adobe PDF Fileراهنمای استفاده از سامانه پیش ثبت نام و صدور شماره اقتصادی
[تعداد دانلود: 354025]
Adobe PDF Fileراهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی
[تعداد دانلود: 203981]
RAR Fileدانلود فیلم آموزشی پیش ثبت نام شماره اقتصادی
[تعداد دانلود: 30901]
RAR Fileدانلود فیلم آموزشی ثبت نام شماره اقتصادی
[تعداد دانلود: 26283]
Adobe PDF Fileفرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقوقی
[تعداد دانلود: 193010]
Adobe PDF Fileفرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی
[تعداد دانلود: 257779]
صفحات مرتبط:
استعلام و اخذ کدفراگیر اتباع و شرکتهای خارجی

لینکهای مرتبط:
پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی
فراموشی کد رهگیری ثبت نام
فراموشی نام کاربری و یا کلمه عبور ثبت نام
جستجو ثبت نام ها از روی شماره یا شناسه ملی