ثبت نام الکترونيکي و صدور شماره اقتصادي


                           

 مودي محترم به سامانه ثبت نام و تخصيص شماره اقتصادي جديد خوش آمديد:
درصورتي که براي اولين بار به اين سامانه مراجعه نموده ايد توصيه مي شود ابتدا راهنماي مراحل ثبت نام را از طريق کليد مربوطه در ذيل اين متن دريافت و مطالعه بفرماييد به هر جهت جهت انجام و تکميل مراحل ثبت نام خود به قسمت عمليات ثبت نام مراجعه نماييد. درضمن بدين وسيله تاکيد مي نمايد ثبت نام و تخصيص شماره اقتصادي ازطرف اين سازمان کاملا رايگان صورت مي پذيرد و هرگونه درخواست وجوه به عنوان اين سازمان از اين بابت غير قانوني است.

قابل توجه اشخاص حقيقي :
- در اين مرحله از تخصيص شماره اقتصادي ، صاحبان مشاغل خودرو مشمول نمي باشند و نيازي به ثبت نام ندارند.
- در مشارکت هاي مدني اعم از قهري يا اختياري، تکميل فرم پيش ثبت نام توسـط يکي از شرکاء کفايت نموده و ضرورتي به ثبت نام تمام شرکاء نمي باشد. بديهي است اطلاعات ساير شرکاء در مرحله بعدي ثبت نام اخذ خواهد شد.


اصلاح اطلاعات پيش ثبت نام
اصلاح اطلاعات ثبت ناماسناد قابل دانلود:
Adobe PDF Fileراهنماي استفاده از سامانه پيش ثبت نام و صدور شماره اقتصادي
[تعداد دانلود: 330940]
Adobe PDF Fileراهنماي استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادي
[تعداد دانلود: 194265]
Adobe PDF Fileدانلود سوالات متداول سامانه پيش ثبت نام شماره اقتصادي
[تعداد دانلود: 32629]
Adobe PDF Fileدانلود سوالات متداول سامانه ثبت نام شماره اقتصادي
[تعداد دانلود: 24917]
RAR Fileدانلود فيلم آموزشي پيش ثبت نام شماره اقتصادي
[تعداد دانلود: 26430]
RAR Fileدانلود فيلم آموزشي ثبت نام شماره اقتصادي
[تعداد دانلود: 23044]
Adobe PDF Fileفرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقوقی
[تعداد دانلود: 189594]
Adobe PDF Fileفرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی
[تعداد دانلود: 253461]
صفحات مرتبط:
استعلام و اخذ کدفراگير اتباع و شرکتهاي خارجي

لینکهای مرتبط:
پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی
فراموشي کد رهگيري ثبت نام
فراموشي نام کاربري و يا کلمه عبور ثبت نام