سوالات و نکات مشترک اظهارنامه ویژه سامانه اظهارنامه الکترونیک⏺ چگونه می توان در صورت نصب نسخه جدید اظهارنامه به اطلاعات اظهارنامه های ثبت شده نیز دسترسی داشت؟
⏺ پیغام خطای (8-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
⏺ پیغام خطای (2-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
⏺ پیغام خطای (504-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
⏺ مودی هنگام ارسال اظهارنامه (کد رهگیری) یا (پیغام خاصی) را مشاهده نمی نماید، مودی می بایست چه اقدامی انجام دهد ؟

⏺ هنگامی که اظهارنامه را ثبت می نماییم ولی با ورود مجدد به سامانه اطلاعات ثبت شده قابل مشاهد نیست چه باید کرد؟
⏺ خطای عدد را چگونه می توان برطرف نمود؟
⏺ خطای تاریخ را چگونه می توان برطرف نمود؟
⏺ تنظیمات مربوط به نمایش فونت های فارسی را چگونه می توان انجام داد؟
⏺ هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیکی چه نکاتی را می بایست در نظر گرفت؟

⏺ پیغام خطای (200-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
⏺ پیغام خطای (60-) یا (61-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
⏺ در صورتی که هنگام ثبت اظهارنامه شماره همراه مودی نمایش داده نمی شود چه اقدامی می بایست انجام داد؟
⏺ پیغام (عدم تراز اظهارنامه) چیست؟
⏺ مودیان به منظور ارسال اظهارنامه از چه کسانی می توانند کمک بگیرند؟

⏺ وضعیت ثبت نام الکترونیکی به منظور ارسال اظهارنامه چگونه می بایست باشد؟
⏺ هنگام ارسال اظهارنامه شماره کلاسه پرونده و کد واحد مالیاتی درست نمایش داده نمی شود؟
⏺ سامانه خطایاب خودکار چیست؟
مرتبط با اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقوقی
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص املاک