اظهارنامه مالياتي الکترونيکي و دستورالعمل استفاده از آن


                

    

مودي گرامي ،

باتوجه به تغييرات در دست اقدام اظهارنامه هاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و ماليات بر درآمد اجاره املاک ، تا اطلاع ثانوي ، ارسال الکترونيکي اظهارنامه هاي فوق الذکر امکانپذير نمي باشد.مودي گرامي لطفا موارد زير را به دقت مطالعه نماييد:

• فرم هاي اظهارنامه الکترونيک عملکرد سال 1392 جهت تسليم عملکرد مذکور تا پايان تيرماه 1393 و همچنين عملکرد ميانسالي جهت موديان خاص مشمول روي سايت قرار داده شده است. فرمها خام مربوط به اين اظهارنامه ها باقابليت چاپ به عنوان پيش نويس و به منظور آماده سازي اطلاعات جهت ثبت در سامانه الکترونيکي اظهارنامه با قابليت PDF در بخش مربوطه در سايت قرار داده شده است.

• در سال جديد سياست سازمان امور مالياتي کشور دريافت اظهارنامه به صورت کاملا الکترونيکي است و ارائه نسخه کاغذي به واحدهاي مالياتي ضرورتي ندارد

•لطفا قبل از تسليم و ارسال نهايي الکترونيکي، نسخه پيش نويس تکميل شده را از سيستم اخذ و به دقت بررسي فرماييد. سپس اقدام به ارسال الکترونيکي، که نهايي و قطعي تلقي مي گردد نماييد.شرايط  ارسال اظهارنامه الکترونيکي براي موديان  حقيقي، حقوقي و تشکل هاي قانوني درسال 1393 به شرح ذيل اعلام مي گردد:


1- موديان حقيقي: ضروري است آن دسته از اشخاص حقيقي(صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم)  اطلاعات مرحله پيش ثبت نام الکترونيکي را  در سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني http://tax.gov.ir  تکميل نموده  و کد رهگيري پيش ثبت نام را دريافت نمايند. پس از انجام عمليات اعتبارسنجي  اطلاعات به شرط کسب تاييديه اعتبارسنجي اين مرحله اين دسته از موديان قادر به ارسال اظهارنامه الکترونيکي مي باشند.


شايان ذکر است، در خصوص واحد هاي شغلي که به صورت مشارکت اشخاص حقيقي مي باشند،  ارائه کد رهگيري پيش ثبت نام مودي اصلي در ارسال اظهارنامه شرکاء کافي مي باشد.  

 


2- موديان حقوقي:  تسليم الکترونيکي اظهارنامه اين دسته از موديان با استفاده از نام کاربري و کد رهگيري پيش ثبت نام و در صورت تکميل اطلاعات ثبت نام امکان پذير مي باشد. بنابراين ضروري است موديان حقوقي نسبت به تکميل پيش ثبت نام، رفع ايرادات احتمالي اين مرحله از طريق سامانه اينترنتي عمليات مالياتي موديان به نشانيhttp://tax.gov.ir  اقدام نمايند.


تذکر: چنانچه زمان ارسال اظهارنامه الکترونيکي کدخطاي 504 را دريافت مي کنيد به مفهوم عدم برقراري شروط بالا براي ارسال اظهارنامه مي باشد.


لذا با عنايت به اين که سياست  و  برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي کشور در سال جاري اخذ الکترونيکي اظهارنامه ها،  بدون نياز به مراجعه حضوري موديان  به  واحد هاي مالياتي مي باشد و ارائه الکترونيکي اظهارنامه موديان،  مشروط  به تکميل مراحل ثبت نام  الکترونيکي  به شرح فوق الذکرمي باشد،  موديان گرامي هرچه سريعتر و قبل از فرا رسيدن روزهاي پاياني مهلت تسليم اظهارنامه،  نسبت به تکميل فرآيند ثبت نام خود اقدام نمايند. 


اطلاعيه: به ازاي هر اظهارنامه اصلي حداکثر امکان ارسال سه نسخه اظهارنامه اصلاحي وجود دارد.قابل توجه کليه مودياني که اظهارنامه خود را با امضاي الکترونيکي ارسال مي نمايند:

در صورتي که اظهارنامه خود را با گواهي امضاء الکترونيک ارسال مي نماييد و پيغام خطا دريافت مي کنيد، لطفاً اطمينان حاصل نماييد که وکالتنامه مالياتي شما در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده است. همچنين گواهي الکترونيک شما داراي اعتبار تاريخ باشد.


اسناد قابل دانلود:
ZIP Fileنرم افزار اظهارنامه الکترونيکي اشخاص حقوقي عملکرد سال 1392 و ميانسالي هاي 1393(ويرايش 6.0.0.4)
[تعداد دانلود: 673548]
Adobe PDF Fileدانلود سوالات متداول نرم افزار اظهارنامه الکترونيکي
[تعداد دانلود: 801]
Adobe PDF Fileراهنماي ثبت الکترونيکي اظهارنامه اشخاص حقوقي
[تعداد دانلود: 218522]
Adobe PDF Fileراهنماي ثبت الکترونيکي اظهارنامه اشخاص حقيقي
[تعداد دانلود: 426044]
Adobe PDF Fileراهنماي ثبت الکترونيکي اظهارنامه اجاره املاک
[تعداد دانلود: 82415]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقوقي عملکرد سال 1392
[تعداد دانلود: 366877]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقيقي بند الف عملکرد سال 1392
[تعداد دانلود: 224576]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقيقي بند ب عملکرد سال 1392
[تعداد دانلود: 399983]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقيقي بند ج عملکرد سال 1392
[تعداد دانلود: 395704]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه املاک عملکرد سال 1392
[تعداد دانلود: 170119]
صفحات مرتبط:
نشاني ادارات امور مالياتي
نشاني دفاتر اسناد رسمي فعال در زمينه تخصيص گواهي الکترونيکي امضاء
استعلام و اخذ کدفراگير اتباع و شرکتهاي خارجي